Odvjetnički ured Kadlik​

Odvjetnički ured Marko Kadlik posvećen je obavljanju odvjetničkog poziva u skladu sa zahtjevima i potrebama stranaka uz poštivanje najviših standard odvjetničke struke i etike. Odvjetnička usluga se pruža iz gotovo svih pravnih područja.

cilj

Cilj

Cilj ureda je da u svakom trenutku bez odgode i zastoja osigura pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i interesa.​​​

specijalizacija-struka

Struka​

Ured je osobito specijaliziran u pružanju pravne pomoći iz područja imovinskopravnih odnosa, zemljišnoknjižnog prava, te ugovornih odnosa.​​

iskustvo

Iskustvo​

Ured je specijaliziran također za pravno savjetovanje, te zastupanje stranaka u području obiteljskog i nasljednog prava.

pregled-dokumentacije-01

Pregled dokumentacije

Detaljan i temeljit pregled dokumentacije i spisa vezanih uz vaš slučaj.

ikone-pravo

Savjetovanje i zastupanje​

Posjedujemo višegodišnje iskustvo u rješavanju sporova iz područja radnoga prava, te pružanju usluge pomoći poslodavcima i radnicima u rješavanju međusobnih nesuglasica.​​​

preuzimanje-slucaja

Preuzimanje slučaja

Po dogovoru s vama, početak rada na predmetu i praćenje kompletnog procesa.

O odvjetniku

Odvjetnik Marko Kadlik, mag. iur. svoje osnovno i srednje obrazovanje završio je u Zagrebu. Akademski naziv magistar prava stekao je 2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu završetkom integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Sudjelovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim kongresima i seminarima iz područja prava, ekonomije, poduzetništva, te zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda.

marko-kadlik

Odvjetnik Marko Kadlik

imovinsko-pravni

Imovinsko-pravni odnosi

zaštita posjeda, stjecanje i zaštita prava vlasništva, suvlasništva, zajedničkog vlasništva, etažnog vlasništva, hipoteke, služnosti, prava građenja i sl.

zemljišnoknjizno

Zemljišnoknjižno pravo i nekretnine

savjetovanje i zastupanje u postupcima upisa u zemljišne knjige, provjera nekretnine prije kupnje, savjetovanje i zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima

ugovorni-odnosi

Ugovorni odnosi

pravno savjetovanje prilikom sklapanja ugovora, sastavljanje ugovora, zastupanje stranaka u sporovima iz ugovornih odnosa

radno-pravo

Radno pravo

savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca o pravima i obvezama iz radnog odnosa, sastavljanje ugovora o radu i ugovora o djelu, savjetovanje i zastupanje prilikom otkaza ugovora o radu

obiteljsko-pravo

Obiteljsko pravo

savjetovanje prilikom uređivanja imovinskopravnih odnosa bračnih drugova, zastupanje stranaka u bračnim sporovima, zaštita prava i interesa djece i osoba lišenih poslovne sposobnosti

nasljedno-pravo

Nasljedno pravo

savjetovanje i zastupanje u pravnim predmetima iz područja nasljednog prava i ostavinskim postupcima, sastavljanje oporuka i nasljednopravnih sporazuma

trgovacko-pravo

Trgovačko pravo

zastupanje stranaka pred trgovačkim sudom, pružanje pravne pomoći i podrške u poslovanju, sastavljanje statuta i društvenih ugovora

pravo-trgovackih-drustva

Pravo trgovačkih društava

zastupanje stranaka pred trgovačkim sudom, pružanje pravne pomoći i podrške u poslovanju, sastavljanje statuta i društvenih ugovora

ikone-pravo

Upravno pravo

savjetovanje i zastupanje u raznim vrstama postupaka pred upravnim tijelima, te pred upravnim sudovima

naknada-stete

Naknada štete

savjetovanje i zastupanje u postupcima naknade štete, te u postupcima iz osiguranja

kazneno-pravo

Kazneno pravo

pravno savjetovanje i zastupanje u kaznenopravnim predmetima

Kontakt​

Odvjetnik Marko Kadlik
Adresa: Dalmatinska ulica 6, 23232 Nin, Hrvatska
Kontakt: (+385) 98 191 9550
E-mail: marko.kadlik@gmail.com

Rad sa strankama (svakim radnim danom uz prethodnu najavu)
Ponedjeljak – petak između 9:00 i 17:00 sati.